zasób

zasób
zasób {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. zasóbsobu, Mc. zasóbsobie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'znaczne nagromadzenie czegoś, przygotowanie pewnej ilości czegoś na przyszłość; zapas, rezerwa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Miasto posiada spory zasób surowców opałowych. Kończą się w firmie zasoby pieniężne. Wzbogacić swój zasób słów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stan posiadania wiedzy; poziom inteligencji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mieć duży zasób wiadomości. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zasób — m IV, D. zasóbsobu, Ms. zasóbsobie; lm M. zasóbsoby 1. «pewna ilość czegoś zebrana, nagromadzona w celu wykorzystania w przyszłości; zapas, rezerwa» Zasoby wody. Zasoby pieniężne. Zasoby mieszkaniowe. Zasób wyrazów jakiegoś języka. przen. Zasób… …   Słownik języka polskiego

  • wykształcenie — n I 1. rzecz. od wykształcić. 2. blm «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś (zwykle w jakimś zakładzie naukowym); zasób wiedzy określony programem zakładu naukowego, umożliwiający np. wykonywanie zawodu» Wykształcenie ogólne, zawodowe. Wykształcenie… …   Słownik języka polskiego

  • imiennictwo — n III, Ms. imiennictwowie, blm 1. jęz. «zasób imion (nazw) osobowych; wtórnie: zasób nazw miejscowych» 2. jęz. «dział językoznawstwa, którego przedmiotem badania są nazwy osób, wtórnie także miejsc; onomastyka» …   Słownik języka polskiego

  • język — m III, D. a, N. językkiem; lm M. i 1. «narząd w jamie ustnej, składający się z elastycznych mięśni, pokryty błoną śluzową, mieszczący narządy smaku, biorący udział w ssaniu, żuciu i połykaniu pokarmów; u ludzi ponadto jeden z najważniejszych… …   Słownik języka polskiego

  • nauczyć — dk VIb, nauczyćczę, nauczyćczysz, nauczyćucz, nauczyćczył, nauczyćczony nauczać ndk I, nauczyćam, nauczyćasz, nauczyćają, nauczyćaj, nauczyćał, nauczyćany «ucząc przekazać komuś pewien zasób wiedzy, udzielić wiadomości, wyłożyć coś; wdrożyć do… …   Słownik języka polskiego

  • obsada — ż IV, CMs. obsadaadzie; lm D. obsadaad 1. blm «objęcie przez kogoś wyznaczonego stanowiska, placówki; wyznaczenie na jakieś stanowisko, na jakąś placówkę; powierzenie roli w sztuce» Dokonać obsady katedry. Obsada roli tytułowej. 2. «zespół osób… …   Słownik języka polskiego

  • przerobić — dk VIa, przerobićbię, przerobićbisz, przerobićrób, przerobićbił, przerobićbiony przerabiać ndk I, przerobićam, przerobićasz, przerobićają, przerobićaj, przerobićał, przerobićany 1. «opracować coś powtórnie, zmienić kształt, formę czegoś… …   Słownik języka polskiego

  • sprawność — ż V, DCMs. sprawnośćści 1. blm «zdolność żywego organizmu do wykonywania określonych czynności; dobrze opanowana i wyćwiczona umiejętność ruchowa lub umysłowa; zręczność» Sprawność fizyczna, umysłowa. Sprawność ruchów. Podnosić, rozwijać… …   Słownik języka polskiego

  • wiedza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się, doświadczeniu życiowemu itp.; erudycja : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Jagiellonian Library — ( pl. Biblioteka Jagiellońska, popular nickname Jagiellonka ) is the library of the Jagiellonian University in Kraków and with almost 5.5 million volumes, one of the biggest libraries in Poland, serving as a public library, university library and …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”